کل نماهای صفحه

۲۷ مرداد ۱۳۹۵

خامنه ای هواپیماهای روسی را از همدان برای کشتار مردم حلب میفرستد جنایتی دیگر علیه بشریت

خامنه ای هواپیماهای روسی را از همدان برای کشتار مردم حلب میفرستد جنایتی دیگر علیه بشریتاورینت نت نوشت با استقرار هواپیماهای دورپرئاز روسیه در همدان سرعت کشتار وتعداد کشتار در حلب افزایش میابد
مسافتی که قبلا هواپیماهای روسی طی میکردند بیش از 1200کیلومتر بود با سوخت بیشتر الان با استقرار در همدان 300کیلومتر کمتر سوخت کمتر وبمب بیشتری میتوانند بر سر مردم بریزند.در این رابطه اگر چه بین سران رژیم اختلاف افتاده است ولی لاریجانی سعی کرده نفی کند که نه ما این کار را نکردیم ولی شمعخانی علنا گفته بله ما پایکاه هوائی همدان را به روسها دادیم واین پیمان همکاری علیه ترئریسم میباشد
روزهاب پاینده اگر چه حجم جنایات البته با سکوت غرب وآمریکا افزایش خواهد یافت اما مردم قهرمان حلب وسوریه به مثاومت خود ادامه خواهند داد اسدهم مانند خامنهتا ای باید برود

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر