کل نماهای صفحه

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

مجموعه مطالب در باره رژیم حقوقی دریای خزر

مجموعه مطالب در باره رژیم حقوقی دریای خزر

 پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) و ایجاد چهار کشور جدید در ساحل دریای خزر وضعیت حقوقی این دریا هم در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و سوال‌های بسیاری در مورد نحوه بهره‌برداری کشورهای ساحلی از منابع مختلف این دریا و نوع تعامل آنها در مسائل امنیتی و مرزی و زیست‌محیطی به‌وجود آمد. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که اخیرا از سوی رهبران پنج کشور ساحلی خزر در قزاقستان امضاء شد هم هنوز به بخش حساس این سوال‌ها، به خصوص مسئله سهم ایران از دریا پاسخ نداده است. مجموعه مطالب زیر به زوایایی از پیشینه بحث و اختلاف‌نظر بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و کنوانسیون جدید مربوط می‌شود.
زوایایی از پیشینه بحث و اختلاف‌نظر بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و کنوانسیون جدید مربوط می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر