کل نماهای صفحه

۱۲ شهریور ۱۳۹۴

تأثیرت منطقه ای افزایش درآمدهای مالی ایران پس از توافق هسته ای

لينگ به منبع

بنیاد واشنگتن  پیامدهای احتمالی توافق هسته ای ایران را موردبررسی قرار داده و به اثرات آزاد شدن داراییهای بلوکه شده ایران پرداخته است. از جمله مهمترین پیامدهائي كه در اين گزارش  آمده است:

·       در سوریه که دچار جنگ داخلی شدید شده است، این اموال برای ایران این امکان را فراهم خواهد ساخت که «نظام اسد» را نجات دهد. این اموال تمام هزینه ها ازجمله هزینه های عمومی نظام، محافظت از دیوانسالاری، پایداری ارتش و پرداختها را پوشش خواهد داد.
·       در عراق شکوفایی ناشی از برداشتن تحریمها از ایران، شیعیان را قادر خواهد ساخت که به شکل بی سابقه ای برای گسترش نفوذ خود در انتخابات عراق دست به اقداماتی بزنند. عراق که در شرایط بحرانی قرار دارد ممکن است تحت نفوذ بیشتر ایران قرار بگیرد. بدین ترتیب، تهران به نسبت واشنگتن به نفوذ بیشتری در بغداد دست خواهد يافت.
·       طرف دیگری که احتمالاً بهره خواهد برد «حزب الله» است. به دليل كاهش قیمت نفت و تحریمها، ایران مجبور شد، حمایت خود از حزب الله را کاهش دهد. این امر بر فعالیتهای حزب الله  داخل لبنان تأثیر گذاشت. بنابراین پس از آزادسازی داراییهای ایران، حزب الله نيز سود خواهد برد. در نتيجه حمايت هاي ايران “فعاليت هاي تروريستي“ منطقه اي و بين المللي حزب الله را تغذیه خواهد کرد.
·       سوی دیگر حماس كه با شرايط سختي مواجه است؛ از کمکهای ایران جهت غلبه بر مشكلات خود استفاده خواهد كرد.
·       ساير گروههاي فلسطيني مانند فتح جهاد اسلامی نيز از كمكهاي ايران برهمند خواهند شد
·       این احتمال که اموال فراوانی به ایران سرازیر شود، باعث وحشت ممالک و شیخنشینهای سنی خلیج (فارس) به ویژه بحرین و عربستان سعودی میشود. در یمن، ائتلاف به رهبری عربستان و امارات که برای بازگرداندن رئیس جمهور میجنگد؛ ایران را به دلیل حمایت از معارضان سرزنش میکند. بنابراین، رفع تحریمها به این معنی است که کمکهایی که حوثی ها از ایران دریافت میکنند؛ محدود نخواهد بود. 
علاوه  بر آنچه گفته شد، جهش اقتصادی پساتحریمی، تلاشهای پیوسته ایران برای دستیابی به سلاحهای کلاسیک مانند موشکهای بالستیک را تقویت خواهد کرد. توافق هسته ای تحریمهای مربوط به فروش اسلحه به ایران را ابقا میکند اما در این مسئله واضح و شفاف نیست. درهرصورت این توافق به ایران اجازه خریدوفروش اسلحه سبک و کوچک را میدهد. شاید مهمترین اثر این توافق، این است که موضع ایران مبنی بر اینکه تهران یک قدرت در حال صعود و آمریکا قدرت در حال افول است را تقویت میکند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر