کل نماهای صفحه

۲۱ شهریور ۱۳۹۴

از درون رژيم - قاسم سليماني وسپاه قدس ونيروهاي جنايكار مالكي به تاكتيك آدمربائي وگروگانگيري ميپردازند

از درون رژيم - قاسم سليماني وسپاه قدس ونيروهاي جنايكار مالكي ضربه خوردند به تاكتيك آمربائي وگروگانگيري ميپردازند

بنا به خبر دريافت شده از الحره گروهي كه خود را جوخه هاي مرگ ناميده ونفاب ولباس سياه دارد در يك ويدئو نشان دادند كه كارگران ترككه 18نفرند را در دست دارند 
اين گروه در يك پشت پرده اي كه خود بالاي سر گروگانهاي ترك با نقاب ايستاده اند نوشته اند لبيك يا حسين و فرق الموت يعني جوخه هاي مرگ.
همانطوري كه ميدانيد بعد از اعلام مرحله اول اصلاحات العبادي ابتدا 1500ميليشياي شيعي مزدور ايران وسپاه قدس كه شخص قاسم سليماني آنها را وارد ميدان كرده بود واز اين مسير به انواع سلاحهاي پيشرفته وهانوي وزرهي نيز دست پيدا كرده بودند از اطراف رمادي بيرون كشيده شدند ودر مرحله بعدي اين عدد به 3500نفر نيز رسيده بود.
آنچه از درون رژيم داشتيم از چندسال قبل قاسم سليماني دنبال رسمي كردن گروههاي شيعه عراقي تحت امر مالكي كه اعضاي سپاه قدس در عراق بود.
بخش دوم/تسنیم گزارش می دهد؛ حتما بخوانيدتمامي نيروهاي را معرفي ميكند

ساختار حشد شعبی عراق؛ مهمترین گروه‌های تشکیل دهنده آن

اما هر بار موانعي سر راهشان ايجاد ميشد كه اعتراضات عشائر وورود آمريكائي ها مانع رسمي شدن اين مزدوران بودند تا اينكه حمله داعش يه الانبار پيش آمد قاسم سليماني با همين نيروها وارد ميدان شد تا وانمود كند كه ما با داعش نيستيم وما تنها نيروئي هستيم كه در برابر داعش توان جنگ را داريم حضور علني ومستمرقاسم سليماني هم به همين منظور بود كه ايزوله شدن خامنه اي وراه ندادن او در هيچ ائتلاف داعشي را جبران كند در اين رابطه اتفاقا با فريب وريا كاري فتواي آقاي سيستاني را هم گرفته بودند وسواستفاده ها بسيارزيادي از اين فتوا هم كردند.
تا اينكه در باز پسگيري تكريت وراه ندادن مزدوران عراقي و شيعي سپاه قدس در نبرد تكريت ضربه اي بر فرق خامنه اي ويك پس گردني اي به قاسم سليماني در عراق بود.
قاسم سليماني كه هوا را پس ديد از طريق عبادي وارد كار شد كه حشد شعبي رادربرابر فرار ارتشي ها از الانباروارد كند وهمين تاكتيك قاسم سليماني هم گرفت ودر قدم اول 500نفر ودر نهايت تا 3500نفر را وارد ميدان الانبار كرد ومحاصره كامل رمادي با اين نيروها واگذار شد كه از جمله عامري فرمانده سپاه بدر مستقيم در آن دست داشت وبسيج ميكرد .
اصلاحات شروع شد وبسرعت اوج گرفت واولين نفراتي كه سيبل مردم شدند همين نيروهاي جنايتكار حشد شعبي كه ترور ميكردند ميسوزاندند
ویدیو..سوزاندن معلم سنی توسط شبه نظامیان شیعه عراقی
 وغارت ميكردند
حتما بخوانيد
 وبراي مردم شناخته شده بود اما توسط مالكي حمايت ميشد بودند .
العبادي هم با فشار مردم وپشتيباني مردم اصلاخات را اعلام كرد وآتش جناياتي كه اين نيروهاي مزدور رژيم بنام ماعش(مليشيات ايراني عراق وشام) برافروخته بودند دامن خودشان را گرفت.
كار به جائي رسيد كه آقاي سيستاني هشدار داد وقاسم سليماني ودخالتهاش را خطر ناك دانست وحاضر به ملاقات با او نشدند 
آقاي عبادي هم در يك نشست ائتلاف شيعي سابق با حضور سران شيعي عراق با قاسم سليماني دهن به دهن شد وقاسم سليماني از جسله بيرون رفت .
حالا هر روز شقه وشكاف بين العبادي وقاسم سليماني بالا ميگيردو به مطبوعات هم كشيده شده ومجددا اقاي سيستاني در اين رابطه از آقاي العبادي حمايت كرده اند.
در مجموعه اين تحولات وقتي قاسم سليماني ميخ اصلي نفوذ تا عمق دستگاههاي امنيتي ونظامي وشبه نظامي يعني مالكي را كه از دست داد وسوژه اصلي مردم مراجع والعبادي شد،به محتواي واقعي خود كه تروريسم وترور وكودتا (حتما بخوانيد)وگروگانگيري است روي آورد خبر زير مربوط به آدم ربائي 18 كارگر ترك از اين دست است 
خبرهاي علني هم نشان داد كه نيروهاي تحت امر عبادي با اين گروه درگير شد وابتدا اسم اين گروه حزب الله عراق اعلام شد كه تعدادي كشته وزخمي هم داشت اما گروگانها به جاي ديگر برده شدند وبراي اينكه اسم حزب الله كه تحت امر خامنه اي وسليماني است سر زبانها نيفتد اسم خود را عوض كرده وجوخه هاي مرگ نام گذاشتند كه شباهتي با اسامي قبلي نداشته باشند
بد نيست دوباره بخوانيد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر