کل نماهای صفحه

۱۲ شهریور ۱۳۹۴

پارلمانترهاي كويت: قطع روابط با تهران و لغو تابعيت توطئه گران

ماجد موسى المطيري

روزنامه السياسه-كويت 11 شهريور 94
 تعدادي از پارلمانترها نسبت به خطير بودن آنچه كه بيانيه دادستان كل درمورد هسته عبدلي واثبات جاسوسي برخي ازمتهمان براي ايران و حزب الله فاش كرد هشدار دادند وخواستار قطع روابط با تهران و لغو تابعيت وابستگان اين هسته شدند.
دراين رابطه، پارلمانتر ماجد موسي گفت ”زمان فلج كردن دست حامي تروريسم ايران با قطع روابط رسمي با آن در تمام سطوح و نامگذاري آن به عنوان يك كشور دشمن فرارسيده است زيرا نميتوانيم ازحساب كويت و امنيت وثبات آن تعارف كنيم”...
از سوي ديگر حمد الهرشاني رئيس كميته خارجه پارلمان ابراز عقيده كردكه بيانيه دادستان كل ”وضعيت راروشن كرد...”، اوگفت” مسائل روشن شده ونيازي به شواهد نيست ايران ثابت كرد كه تلاش ميكند به امنيت و ثبات كشورماآسيب بزند ونميتوان باكساني كه درگيرهسته عبدلي بودهاند صرف نظرازوابستگي ياموقعيت اجتماعي آنها مدارا نمود”....
 الوطن هم نوشت:
 

النائب ماجد موسى يطالب بمقاطعة النظام الإيراني سياسيًا واقتصاديًا

2015/07/26   08:49 م


التقيم التقيم الحالي 5/0

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر