کل نماهای صفحه

۲ مهر ۱۳۹۴

دانشجوي نابغه اي خطاب به خامنه اي گفت وقتي شما با مخالفان چنين ميكنيد ميشود فهميد كه در زندانها با مخالفين چه ميكنند وبنوعي نظام او را ديكتاتوري ناميد او دانشجوي دانشگاه شريف واقفي ميباشد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر