کل نماهای صفحه

۲ مهر ۱۳۹۴

سعید قاسمی: روحاني يك عمله نظام بيش نيست او بايد بيل بزند او يك شيخ پشمك بيش نيست


پاسدار قاسمي بي پرده از طرف خامنه اي بميدان آمده وظريف ولاريجاني كه با روحاني هستند را زير ضرب گرفت وبه روحاني تيز گفت او يك عمله براي نظام است كه فقط بايد بايد بيل بزند او به روحاني گفت او يك شيخ پشمك است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر