کل نماهای صفحه

۲ مهر ۱۳۹۴

روحانی: خطاب به خامنه اي وباند دلواپس ها :به جهنم که بزدل های سیاسی از مذاکرات می لرزند!

روحانی: به جهنم که بزدل های سیاسی از مذاکرات می لرزند!
موضع گيري روحاني عليه خامنه چي ها ودلواپس ها
او به خامنه اي وباند دلواپس گفت شما مال نيم ويك قرن پيش هستيد وعصر آنها بسر رسيده است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر