کل نماهای صفحه

۱۴ فروردین ۱۳۹۷

شهادت اسماعیل شریف‌زاده، از پیشتازان جنبش مردم کردستان

شهادت اسماعیل شریف‌زاده، از پیشتازان جنبش مردم کردستان

۱۳۴۷روز دوازدهم اردیبهشت‌ سال ۱۳۴۷، اسماعیل شریف‌زاده ، روشنفکر انقلابی کرد، طی یک درگیری با نیروهای سرکوبگر شاه دریکی از روستاهای بانه، به‌شهادت رسید.
اسماعیل شریف‌زاده در سال ۱۳۴۵ به‌همراه تنی‌چند از جوانان انقلابی کرد از‌جمله سلیمان معینی، عبدالله معینی، محمدامین سراجی و ملاآواره، ”کمیته انقلابی حزب دموکرات کردستان ” را به‌قصد شروع مبارزه چریکی دهقانی درایران بنیان گذاشت.
آنها ابتدا در اطراف مهاباد و بانه و سردشت به‌کار تبلیغی و سیاسی در میان روستائیان پرداختند و قصد داشتند پس از زمستان سال ۴۶ عملیات مسلحانه را شروع کنند. رژیم‌شاه نیز که از تحرکات این گروه باخبرشده بود، با بسیج نیروهای نظامی و به‌خدمت گرفتن مزدور و جاش، منطقه وسیعی از خانه(پیرانشهر) تا بانه و تا سنندج و پاوه و نوسود را برای ضربه‌زدن به‌این گروه، زیرکنترل گرفت.
 
اولین اکیپ به‌رهبری شریف‌زاده در۱۲اردیبهشت ۱۳۴۷ وارد منطقه شد که دریکی از روستاهای بانه به‌محاصره دشمن درآمد. دراین درگیری نابرابر، شریف‌زاده ویارانش به‌شهادت رسیدند.
هسته بعدی، ملاآواره بود که درمنطقه سردشت محاصره شد و ملاآواره شهید و یا دستگیر و اعدام گردید.
 درخرداد همان‌سال سلیمان معینی به‌شهادت رسید و درتیرماه هم عبدالله معینی دراطراف روستای قالوی بوکان، که بعدا توسط اهالی به‌روستای قالوی معینی تغییرنام یافت، به‌شهادت رسید.
رژیم شاه متعاقبا توسط اویسی جنایتکار به‌کشتاروحشیانه مردم و مبارزان کرد درکردستان دست زد، بسیاری را به‌شهادت رسانده و بسیاری را به‌زندان افکند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر