کل نماهای صفحه

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

احضار مادر حسین پناهیها به اداره بدنام اطلاعات آخوندی

احضار مادر حسین پناهیها به اداره بدنام اطلاعات آخوندی


 لینک به منبع
اداره بدنام  اطلاعات آخوندی در  شهر سنندج دایه شریفه مادر  زندانی سیاسی رامین  و افشین حسین پناهی محکوم به اعدام را  احضار و از وی خواست تا از افشین و رامین بخواهد که به 
اعتصاب‌غذایشان پایان دهند.
مادر رامین و افشین حسین پناهی هم در جواب گفته بچه‌های من به حکم های ناروای محکوم شده
اند و در حق آنها ظلم بزرگی شده و اگر حکومت هم جواب آنها را ندهد، من و پدرشان نیز در مقابل درب اداره اطلاعات سنندج خود را  به آتش خواهیم کشید.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر