کل نماهای صفحه

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

  خمینی  وماشین کشتار نظام فاسد وخون ریزولایت فقیه - آشنائی با قطره از دریای شقاوت حکومت ملاها

  خمینی  وماشین کشتار نظام فاسد وخون ریزولایت فقیه - آشنائی با قطره از دریای شقاوت حکومت ملاها


چند عکس با چمران وسرنوشت کسانی که با چمران هم فکر علیه پاسداران بودندیا زیر بار آنها نمیرفتند

مطالب مرتبط

چرا خمینی نزدیکانش را میکشت - از حسین اخوان توحیدی از نفرات همراه خمینی در عراق ونوفل لوشاتوپاریس و...بشنویم

خمینی نزدیکانش را می کشت تا رازهایش پنهان بماند

جاهد محافظ دکتر چمران که تنها شاهد ترور چمران بود 3روز بعد توسط پاسداران (باند خمینی بهشتی) در جنوب کشور ترور شد

خميني در 31 خرداد سال 1361 چمران را کشت تا کسي جرأت نامه نويسي به خميني وسرپيچي از پاسداران را نداشته باشد

چند عکس با چمران وسرنوشت کسانی که با چمران هم فکر علیه پاسداران بودندیا زیر بار آنها نمیرفتندخمینی بهشتی وخامنه ای ورفسنجانی وپاسداران علاوه بر قلع وقمع مردم ونیروهای انقلابی با چماقداری واعدام ودستگیری وشکنجه وتعطیلی دفاتر احزاب ، دست به یک سری تصفیه حذف فیزیکی وترور ویا بازخرید کردن وبرکناری عناصری که معرف قدرت مند وشناخته شده در ارتش ویا نهاد ها شده بودند ومانع انحصارطلبی آنها بودند نیز زدند که ما امروز بمناسبت ساروز ترور چمران در 31خرداد 60 وآنهائی که بنحوی با او ارتباط داشتند میپردازیم

چمران با بنی صدر
 بنی صدرمغضوب خمینی شدودر حالی که فرمانده کل قواهم بود برکنار نمود ونظام خود را شقه وجراحی نمود
 چمران واحمد خمینی

چمران با پدررطالقانی
 بهشتی پدر طالقانی رابفرمان خمینی از میان برداشت. برای اینکه خمینی چشم نداشت پدر طالقانی را ببیند وپدر را رقیب خود میدید وبا نیروهای انقلابی همراهی میکرد بهشتی با سم پدر را مسموم نمود وکشت .
بهمین دلیل مردم شعار میدادند بهشتی ، بهشتی ،طالقانی را تو کشتی
ابو شریف با ظهیر نژاد وچمران
ابوشریف فرمانده کل سپاه پاسداران بود او با بنی صدر وچمران مناسبات خوبی داشت ومشئرتهای هم با آنها داشت مرتضی دضائی محسن رضائی ومحسن رفیق دوست با اوکی کمیته حذف وتصفیه البته همراه با تهدید شدید وحتی تهدید به مرگ (آنگونه که خودش در مصاحبه ها گفته )او را برکنار وبه پاکستان فرستادند، وبه این ترتیب راه را برای محسن رضائی باز کردند.
البته ابوشریف یا عباس زمانی بعد از چندین سال تبعید وفرستاده شدن بدنبال نخود سیاه برای رژیم به زیر عبای خامنه ای برگشت ودر قدم اول طی یک مصاحبه ای گوشش را کشیدند وبرای خامنه ای بیعت از او گرفتند والان تحت حفظ نگه داری میشود 
تیمسار ظهیر نژاد هم یکی از نفرات ارتش وهمراه با خط بنی صدر وارتش بود که رابطه صمیمانه وعملی هم با چمران داشت آنها  کارهای مشترک هم داشتند.
محسن رفیق دوست خیلی دک بود او دائم ناراضی وحتی در جلسات امام انتفادهای تندی به همه میکرد از دست سپاه ناراضی بود وتیمسار ظهیر نژاد را هم کشتند ئگفتند که سکته قلبی یا بقول وزارت اطلاعات ایست قلبی داشته است .  

چمران با تیمسار فلاحی
چمران با فکوری
چمران با کلاهدوزوجهان آرا ونامجو
تیمسار فلاحی قربانی انحصار طلبی پاسداران ومشمول حذف فیزیکی شد چون با خط ارتش وچمران در جنگ موافق وبا کارهای پاسداران مخالف بود.
کمیته حذف مخالفان خامنه ای رفسنجانی و وپاسداران ،غرضی محسن رضائی ومحسن رفیق دوست، او را به همراه
جهان ارا تیمسارفکوری وموسی نامجو وزیر دفاع که خود را سری در ارتش میدانست وزیر بار پاسداران نمیرفت ویوسف کلاهدوز که قائم مقام سپاه وکاندیدای فرماندهی کل سپاه پاسداران بود ،در انفجار هواپیمای حامل آنها یک جا ترورکرده وکشتند
چمران با بازرگان وفروهر

 خمینی بعد از اینکه بازرگان را مانند چهار پایه ای زیرپا گذاشت وبر مسند قدرت نشت به جنایتکارانه ترین شکل تمامی دولت او را که روزگاری دولت امام زمان میدانست به کناری پرت کرد ورسوا نمود بطوری که بازرگان دوران زندگی را با حیات خفیف خائنانه معنی کرد وبه مطبوعات هم همین را گفت"زندگی ما یک حیات خفیف خائنانه است"
واما داریوش فروهر
خمینی سعی کرد از نفوذ او برای استحکام پایه های قدرتش، استفاده کند بهمین دلیل او را وارد کابیه بازرگان نمود. اما نهایتا وزارت اطلاعات علیرغم اینکه هیچ ادعائی برای جنگ با رژیم ویا سرنگونی نداشت،در قتل های زنجیره ای دوران خاتمی او وهمسرش را با کارد کشتند تا عبرت دیگران شود.

سرگرد ایرج رستمی
ایرج رستمی یار وهمراه ویکی از فرماندهان چمران بود که چمران او را بعنوان فرمانده نیروها ی جنگ نامنظم در جنوب وجانشین خود معرفی کرده بود.
بسیار قابل توجه است که کمیته حذف وتیم ترور یعنی غرضی وصیادشیرازی ومحسن رضائی خوب فهمیده بودند که بدون کشتن رستمی نمیتوانند آسیبی به چمران وارد کنند بهمین دلیل در همان روز 31خرداد ودرست در همان نقطه دهلاویه ابتدا ایرج رستمی را کشتند بعد سراغ چمران ومحافظین او رفتند که جدا به آن خواهیم پرداخت
ادامه دارد
 در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید

آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...


زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی


جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی


سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشرخامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شدجزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر