محس رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز شنبه 16 ژوئیه طی مصاحبه‌ای، مدعی شده که تمام فعالیت های تروریستی در منطقه از پادشاهی سعودی نشات می گیرد.
او گفت:«عربستان چون فکر می کند رقیب ندارد و ایران برای او یک تهدید است سعی می کند نقش رهبری عرب را در منطقه بازی کند.عربستان نمی خواهد با ایران وارد جنگ شود مبادا قیمت نفت بالا برود و تمام پل های پشت سرش را خراب کرده است البته ما هم فعلاً فقط سعی می کنیم آرامش خود را حفظ کنیم» .
رضایی افزود: ما درحال حفظ آرامش هستیم عربستان نمی داند اگر عصبانی شویم آل سعود را از روی زمین پاک می کنیم، فعلاً خونسردی خود را حفظ می کنیم و این را از تمام دوستان خود در منطقه خواسته ایم اما اگر عربستان تیری شلیک کند ما دیگر آرام نمی نشینیم و دست به کار می شویم.
وی با ادعای اینکه سعودی در عراق و سوریه و یمن شکست خورده  گفته است :عربستان اکنون «موج دومی» را علیه ایران آغاز کرده است.
رضایی اظهار داشت: «سعودی هم اکنون سپاهموج دیگری را آغاز کرده و با ایجاد پایگاه در منطقه ای از پاکستان در صدد ناامنی در مناطق ایران هستند اما با تلاش سپاه و «سربازان گمنام امام زمان» دستگیری های زیادی صورت گرفته و توطئه های آنها خنثی شده است».
محسن رضایی در ادامه برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، گفت: عربستان به دلیل ضعیف شدن رقیب هایی همچون مصر، سوریه و عراق درحال سوء استفاده گری در منطقه است.