کل نماهای صفحه

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

دیکتاتور در آتش درود درود درود بر کانونهای همیشه شورشی

هموطنانمان در سراسر ايران مشغول فروزان كردن شعله هاى قيام چهارشنبه سوري هستند. از هر طريق ممكن خود را به جمع قيام آفرينان برسانيد.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر