کل نماهای صفحه

۱۳ آبان ۱۳۹۷

مسعود رجوی پیام شماره۱۱ آماده باش دوران سرنگونی ۱۲ آبان ۱۳۹۷


ارتش آزادیبخش ملی ایران

مسعود رجوی - پیام شماره ۱۱ - دوران آماده‌باش سرنگونی

با گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش می‌شویم. هر چند طول بکشد و هر چند نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است.
مسعود رجوی ۱۲ آبان ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر