کل نماهای صفحه

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

نگاهی به فراز و نشیبهای ۱۶ساله در پرونده اتمی رژیم

نگاهی به فراز و نشیبهای ۱۶ساله در پرونده اتمی رژیم

 فراز و نشیبهای ۱۶ساله  پرونده اتمی رژیم
فراز و نشیبهای ۱۶ساله پرونده اتمی رژیم
- پروژه مخرب، ماجراجویانه، ضدمردمی و ضدایرانی رژیم آخوندها، از همان سالهای اول و بهطور مشخص از سال 1370از سوی مقاومت افشا شد.
 - دو سایت اصلی رژیم یعنی سایت نطنز و اراک که از سالها پیش توسط رژیم مخفی شده بود، در تابستان سال81توسط شورای ملی مقاومت ایران (اطلاعیه کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک) برملا گردید و از آن پس بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی فعالیتهای غیرقانونی این رژیم را زیر نظر گرفت.
- در نیمه آذر سال82 آژانس بینالمللی انرژی اتمی اذعان کرد که بدون روشنگریهای مقاومت ایران، وقوف جامعه بینالمللی به این پنهانکاریها میسر نبود.
- پس از افشای سایت نطنز در میان بهت و حیرت جهانی، درحالیکه دولت آخوند محمد خاتمی بر سر کار بود، حسن روحانی مسئول مذاکره با سه قدرت اروپایی شد. در آن مذاکرات که آمریکا نقش مستقیم نداشت، خامنهای از ترس سپرده شدن پرونده اتمی به شورای امنیت ملل متحد، تن به عقبنشینی داد و تعلیق غنیسازی اورانیوم را پذیرفت.
 -حمله آمریکا به عراق در سال۸۲ و اشغال این کشور، برای خامنهای یک «فرصت» ایجاد کرد تا تعهد خود را نقض کند و همزمان با سپردن کرسی ریاستجمهوری به محمود احمدینژاد، غنیسازی را در ابعاد گستردهتر و همراه با کار روی اجزای دیگر بمب اتمی شروع کند.
- در دوران 8ساله احمدینژاد که رژیم آخوندی به درآمدهای هنگفت ارزی دست یافت، خامنهای به تلاش برای افزایش غنیسازی و تکامل آن مبادرت ورزید و در مقابل این سیاست ماجراجویانه، آژانس و شورای امنیت ملل‌متحد در اثر موج اعتراضات بینالمللی که دینامیسم آن، مقاومت ایران و یاران و پشتیبانان و اعتراضهای روزانه آنان در کشورها و پارلمانهای مختلف جهان بود، مجبور به صدور چند قطعنامه و اعمال برخی از تحریمها شدند.
- مقاومت ایران در تمامی افشاگریهای خود، پیوسته خواستار ارجاع پرونده اتمی این رژیم به شورای امنیت ملل‌متحد بود. مقاومت ایران تنها نیرویی بود که به‌رغم سیاست‌های مماشاتگرانه دولتهای بزرگ و عوامفریبی‌هایدارو‌دسته‌ها و گروه‌های سازشکار، بر نظامی‌بودن و امنیتی بودن پروژه اتمی رژیم پافشاری می‌کرد. این تلاشها سرانجام در مرداد سال  ۱۳۸۵ به اولین ثمره خود دست یافت و قطعنامه۱۶۹۶ شورای امنیت ملل‌متحد در مورد برنامه اتمی رژیم ایران بر اساس بند هفتم منشور ملل‌متحد به‌اتفاق آرا به تصویب رسید و پس از آن قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷، در دیماه ۱۳۸۵ و فروردین۱۳۸۶، بر اساس ماده۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، برخی تحریمها را علیه رژیم تجویز کردند. در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ شورای امنیت قطعنامه ۱۸۰۳ دامنه تحریمها علیه رژیم را گسترش داد.
در ششم مهر ۱۳۸۷ شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۸۳۵ بر اجرای ۴قطعنامه پیشین تأکید کردو د ر ۱۹خرداد ۱۳۸۹ ششمین قطعنامه شورای امنیت با شماره ۱۹۲۹ علیه برنامه اتمی رژیم آخوندی صادر شد و تحریم تسلیحاتی رژیم را شدت داد.
ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت و صدور ۶قطعنامه علیه رژیم یک دستاورد بزرگ برای مقاومت ایران بود که توانست با افشاگریهای پی‌در‌پی، راه هر گونه سازش و مماشات در مورد طرحهای خطرناک و فاجعه‌بار آخوندها را مسدود کند. این امر نه تنها به سود مردم ایران و آینده کشور است، بلکه خدمتی بزرگ به صلح جهانی است.
اما احمدینژاد در یک سلسله موضعگیریهای سخیف، این قطعنامهها را «ورق پارهیی» بیش ندانست و اعلام کرد «آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامهدانتان پاره شود».
- در سال آخر دوران احمدینژاد، آمریکا با تحریم نفتی و بانکی، رژیم آخوندها را در تنگنا گذاشت و این تحریمها خیلی زود این رژیم را با بحران مرگباری روبه‌‌رو کرد. محصول اول این بحران، برآمد حسن روحانی در مقابل سعید جلیلی (کاندیدای مورد نظر خامنهای) بود.
 -این وضعیت بحرانی درونی، ولیفقیه را ناچار به قبول مذاکره جدی، انتقال مدیریت مذاکرات از شورای عالی امنیت رژیم به دولت و وزارت‌خارجه و تن‌دادن به عقبنشینی در توافقات ژنو کرد.
- خامنه‌ای در همان دوره احمدی‌نژاد  مذاکره با آمریکا را در عمان و با واسطه گری حکومت این کشور شروع کرد. سپس در نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم در سال 1392 در حالی که  از بالا گرفتن امواج قیامی دیگر ترسید در همان دور اول به ریاست روحانی تن داد. در قدم بعد مجبور شد که زیر عنوان «نرمش قهرمانانه» به عقب‌نشینی ذلیلانه از خط سرخهایی که ترسیم می‌کرد تن بدهد.
- در روز 3 آذر1392 (24نوامبر2013)  رژیم توافقی را با گروه ۵+ ۱به امضا رساند که به توافق موقت ژنو شناخته شد. بر اساس این توافق طرفین پذیرفتند گفتگوهای خود را تا رسیدن به یک برنامه جامع در مورد پرونده اتمی رژیم ادامه بدهند.
-بر اساس توافق ژنو قرار بود طی مدت شش ماه که البته قابل تمدید اعلام شده بود، متن «توافق جامع» بهطور کامل نوشته شود. این مدت با چند بار تمدید شد.
- شورای ملی مقاومت در مورد عقبنشینی خامنهای و توافق ژنو اعلام کرد: «این عقبنشینی به‌معنی عقبنشینی از مبانی و اصول برنامههای مربوط به تضمین امنیت ولایت خامنهای است، رژیم هر انتخابی که داشته باشد و سیر رویدادها به هر طرف که میل کند، از اهمیت این تحول که مشابه تندادن خمینی به قطعنامه598 است، کم نمیکند. بهقول برخی از کارگزاران رژیم پس از توافقنامه ژنو، سانتریفوژها در حال چرخش معکوس است و آثار مرگبار جرعه زهر سراپای رژیم را درنوردیده است».
- در روز 13فروردین1394 یک بیانیه موسوم به توافق یا تفاهم لوزان مورد توافق طرفین قرار گرفت. در این بیانیه طرفین توافق کردند که برای رسیدن به «برنامهٔ جامع اقدام مشترک» بر پایه قرارداد موقت ژنو، تا روز 10تیر1394 «توافق جامع» را نهایی کنند.
-سرانجام دور نهایی مذاکرات در روز 20خرداد1394 در وین آغاز شد و با کشاکشهای فراوان در روز 23تیر 1394 «توافق جامع» مورد قبول رژیم و 6کشور مذاکرهکننده و اتحادیه اروپا قرار گرفت.
-در فاصله بین توافق موقت ژنو تا «توافق جامع» در وین، مقاومت ایران بر اساس مسئولیت خود در قبال مردم ایران بهطور مداوم و در همه پروسههای سیاسی دستاندرکار بود و بیوقفه روشنگری و افشاگری میکرد. افشاگری بزرگ مقاومت درباره سایت مخفی لویزان-3 توسط نمایندگی شورا در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا در واشینگتن در روز 5 اسفند1393 و افشاگری اتمی حول همکاری رژیم و کره شمالی در 7خرداد 1394 بهطور وسیع بازتاب یافت.
- بعد از به گل نشستن طرح بمب‌سازی اتمی، تلاشهای دیگر برای بقای نظام ولایت  فقیه، یعنی صدور تروریسم و بنیادگرایی، نیز دچار سختترین چالشهای منطقه‌یی و بین‌المللی شدند. تحولات سالهای ۹۵ و ۹۶، در سطح بین‌المللی و در منطقه، به یک دوران دست‌کم شانزده ساله مماشات با رژیم آخوندی، با مشخصه چشم‌پوشی بر سرکوب داخلی، مشارکت در سرکوب اپوزیسیون اصلی رژیم و میدان‌دادن به‌صدور تروریسم و بنیادگرایی توسط رژیم ولایت  فقیه، پایان داد.
- در مرداد ۱۳۹۶«قانون مبارزه با فعالیتهای ثبات‌زدای رژیم ایران در سال2017»، با اکثریت قریب به اتفاق آرا، در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به‌تصویب رسید. این قانون سپاه پاسداران را مشمول تحریمهایی می‌کند که بر گروه‌های بین‌المللی تروریستی که به‌طور ویژه نامگذاری شده‌اند، اعمال می‌شود.
روز ۲۱مهر ۹۶ رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ استراتژی دولت آمریکا در قبال رژیم ایران را اعلام کرد. وی گفت: ‌من تبعیت رژیم ایران از توافق اتمی را تأیید نمی‌کنم.  این رژیم بارها  همین توافق اتمی را نقض کرده  و به بازرسان اجازه بازرسی نمی‌دهد. دونالد ترامپ افزود: سپاه پاسداران نیروی تروریستی فاسد ولی‌فقیه رژیم ایران است. استراتژی جدید آمریکا با تحریمهای سخت علیه سپاه پاسداران شروع  می‌شود. به‌دنبال این اظهارات  رئیس‌جمهور آمریکا، خزانه‌داری این کشور بلافاصله سپاه پاسداران را در لیست تروریستی این وزارتخانه قرار داد.
در روز 23دیماه 96 (13ژانویه 2018) «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تمدید تعلیق تحریم‌های مرتبط با هسته‌یی ایران را برای مدت ۱۲۰روز دیگر امضا و تأکید کرد که این آخرین باری است که تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید می‌کند، مگر آن که اصلاحاتی در برجام اعمال شود. ترامپ تصریح کرد که این «آخرین فرصت» برای کنگره و شرکای اروپایی آمریکا است که برجام را اصلاح کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر