براساس یکی از گزارش‌های سازمان ملل متحد، داعش همچنان حدود 30 هزار جنگجو در سوریه و عراق دارد و از سوی سازمان القاعده که با کمک ایران تقویت شده، حمایت می‌شود.
آسوشیتدپرس گزارش کرد کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه 14 آگوست 2018 گزارش تهیه و به شورای امنیت تقدیم کردند که نشان می‌دهد علیرغم شکست داعش در عراق و بخش‌های زیادی از سوریه، یک نسخه پنهانی از داعش در این دو کشور وجود دارد که و هوادارانی در افغانستان، لیبی، جنوب شرق آسیا و غرب آفریقا دارد.
به گفته این کارشناسان سازمان جهانی القاعده در برخی نقاط بسیار قوی‌تر از داعش است. این نقاط شامل سومالی، یمن، جنوب آسیا و منطقه ساحلی آفریقاست. رهبران القاعده در ایران توانمندتر شده و با ایمن الظواهری، رهبر القاعدع همکاری کرده و جایگاه رهبری او را به ویژه در امور مربوط به سوریه بیش از پیش نشان می‌دهند.